เที่ยวเรือ เวลาที่ออกเรือจากท่า
1 08:00 - 09:00 น. 2 09:05 - 10:00 น. 3 10:05 - 11:00 น. 4 11:05 - 12:00 น. 5 12:05 - 13:00 น. 6 13:05 - 14:00 น. 7 14:05 - 15:00 น. 8 15:05 - 16:00 น. 9 16.05 - 17.00 น.
จองเรือโทร: 098-9326841 , 099-1869200
อ่านต่อ →
ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ - ลอยอังคาร กองการฝึก กองเรือยุทธการ
กองการฝึกกองเรือยุทธการ ให้บริการเรือสำหรับประกอบพิธีลอยอังคารและอัฐิผู้วายชนม์ โดยเจ้าหน้าที่ทหารเรือ โทร 098-9326841 , 099-1869200 จัดกิจกรรมทางทะเล ฯลฯ
ลอยอังคาร , เรือลอยอังคาร , ลอยอังคาร สัตหีบ , ลอยอังคารที่ไหนดี , พิธีลอยอังคาร , สถานที่ลอยอังคาร , ลอยอังคาร กองทัพเรือ , ลอยอังคาร ชลบุรี , ลอยอังคาร ศรีราชา , ลอยอังคาร ทหารเรือ , ลอยอังคาร หัวหิน , ลอยอังคาร ท่าเรือแหลมเทียน , ลอยอังคาร ฐานทัพเรือ , ลอยอังคาร ฐานทัพเรือสัตหีบ
15733
post-template-default,single,single-post,postid-15733,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ

ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ

“เต่าทะเลเป็นตัวชี้วัดความสมบูรณ์ของท้องทะเล”

เต่าทะเล” ขึ้นชื่อว่าเป็น “สัตว์นักเดินทาง” ชีวิตการเดินทางของพวกมันได้เริ่มต้นขึ้นนับแต่วันแรก ที่ฟักออกจากไข่ จุดหมายปลายทางแรกของการ เดินทาง คือ การมุ่งหน้าเดินทางสู่ทะเลลึกให้เร็วที่สุด พวกมันต้องว่ายน้ําอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุดพัก ยาวนาน 3-5 วัน นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าการว่ายน้ําที่ ยาวนานเช่นนี้ ถือเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อเพื่อ เตรียมพร้อมสําหรับการเดินทางอันแสนยาวไกล หากแต่ว่าเมื่อลูกเต่าเดินทางถึงท้องทะเลหรือมหาสมุทร อันกว้างใหญ่ เรื่องราวชีวิตและการผจญภัยของพวกมันกลับสูญหายไปอย่างไร้ร่องรอย นักวิทยาศาสตร์ เรียกช่วงชีวิตที่หายไปของเหล่าเต่าทะเลว่า “The lost year

ประวัติความเป็นมา

ในอดีตได้มีการให้สัมปทานการเก็บไข่เต่าทะเลจึงทำให้มีการบุกรุกแหล่งวางไข่ของเต่าทะเลเกิดขึ้นเป็นอย่างมากทำให้เมื่อ พ.ศ.2493 กองทัพเรือได้ออกประกาศตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยเขตปลอดภัยในราชการทหาร พุทธศักราช 2478 ให้สงวนพื้นที่ทางทะเล และชายฝั่งบางส่วน ของอำเภอสัตหีบ เพื่อไว้ใช้ประโยชน์ราชการทหาร และ พ.ร.บ.ว่าด้วยการประมง ปี พ.ศ.2490 คุ้มครองให้ เกาะคราม เกาะอีร้า และเกาะจาน ซึ่งเป็นพื้นที่วางไข่เต่าทะเล ไม่ให้มีผู้บุกรุกนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา  จึงเป็นจุดเริ่มต้น ของการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลของกองทัพเรือ  ทั้งนี้เพื่อให้งานการอนุรักษ์พันธุ์เต่าเป็นไปอย่างมีระบบในปี พ.ศ.2532 กองทัพเรือได้กำหนดให้พื้นที่บริเวณ เกาะคราม เกาะอีร้า เกาะจาน (แหล่งวางไข่ ผสมพันธุ์แหล่งกำหนด) เป็นหน่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล (นธต.) มีหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัย เกาะคราม เกาะจาน เกาะอีร้า เฝ้าตรวจดูแลรักษาทัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสัตว์ทะเลบนเกาะและบริเวณโดยรอบและในปี พ.ศ.2537 กองทัพเรือได้จัดตั้งศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล กองทัพเรือขึ้นเพื่อทำหน้าที่ในการให้ความรู้และปลูกฝั่งค่านิยมให้กับประชาชนรวมทั้งเป็นส่วนในการอนุบาลเต่าทะเลโดยอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและชายฝั่งและงานด้านฝ่ายอำนวยการของกองทัพเรือ

เต่าทะเล

สาเหตุที่เต่าทะเลลดลง

โดยมนุษย์

 • การบุกรุกแหล่งวางไข่ โดยการดัดแปลงพื้นที่หาดทรายบริเวณแหล่งวางไข่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมอื่นๆ
 • การประมง เช่น การใช้อวนลาก อวนลาย เบ็ดราว ฯลฯ
 • เป็นเครื่องประดับ ไขมันเป็นส่วนผสมของเครื่องสำอางบางชนิด หนังของเต่าทะเล ใช้ทำเครื่องหนัง และการบริโภคไข่เต่า เนื้อเต่าเป็นต้น
 • การทิ้งขยะมูลฝอยลงแม่น้ำ ทะเล

โดยธรรมชาติ

 • ถูกสัตว์ใหญ่กินขณะเป็นไข่หรือตัวอ่อน
 • สภาพแวดล้อมในทะเลเสื่อมโทรม
 • ภาวะโลกร้อน

แนวทางการอนุรักษ์เต่าทะเลร่วมกับกองทัพเรือ

 • ไม่ใช้ประโยชน์จากเต่าทะเล เช่น ไม่บริโภคไข่เต่าและเนื้อเต่าทะเล และไม่ซื้อผลิตภัณฑ์จากเต่าทะเล
 • ไม่บุกรุกแหล่งวางไข่ แหล่งผสมพันธุ์และแหล่งกำเนิดบริเวณ เกาะคราม เกาะอีร้า และเกาะจาน
 • ไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงสู่แม่น้ำ และทะเลโดยเฉพาะถุงพลาสติก
 • ช่วยกันเผยแพร่ความรู้ในการอนุรักษ์เต่าทะเล
 • บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการอนุรักษ์และคุ้มครองเต่าทะเล
เต่าทะเล
เต่าทะเล

นักวิทยาศาสตร์ศึกษาพบว่าการเดินทางของเต่าทะเลไม่ใช่เป็นการสุ่มเดา แต่พวกมันสามารถ จดจําเส้นทางการเดินทางได้เป็นอย่างดี และนั่นก็ไม่ได้หมายความว่าการเดินทางของพวกมันจะวนเวียน อยู่ในเส้นทางเดิมๆ เท่านั้น เพราะนักวิทยาศาสตร์พบว่า พวกมัน พร้อมที่จะเดินทางไปยังแหล่งหากินที่อุดมสมบูรณ์กว่า และสามารถ เดินทางกลับมาวางไข่ในบริเวณเดิมได้อย่างแม่นยํา  นักวิทยาศาสตร์ศึกษาพบว่าการเดินทางของเต่าทะเลไม่ใช่เป็นการสุ่มเดา แต่พวกมันสามารถ จดจําเส้นทางการเดินทางได้เป็นอย่างดี และนั่นก็ไม่ได้หมายความว่าการเดินทางของพวกมันจะวนเวียน อยู่ในเส้นทางเดิมๆ เท่านั้น เพราะนักวิทยาศาสตร์พบว่า พวกมัน พร้อมที่จะเดินทางไปยังแหล่งหากินที่อุดมสมบูรณ์กว่า และสามารถ เดินทางกลับมาวางไข่ในบริเวณเดิมได้อย่างแม่นยํา

เต่าทะเล

การเดินทางนับพันกิโลเมตรเพื่อกลับมาวางไข่ในบริเวณ ชายหาดเดิมหรือละแวกเดิมทุกครั้ง ยังไม่ชวนให้พิศวงเท่ากับ ชายหาดที่แม่เต่าทะเลกลับมาวางไข่นั้น คือชายหาดเดียวกับที่แม่เต่า ทะเลเกิด ปริศนาที่หลายคนตั้งข้อสงสัยว่าเกิดขึ้นได้เพราะเหตุใด

ผลการศึกษาพบหลายข้อสันนิษฐานที่เป็นไปได้ว่า แม่เต่าทะเลสามารถเดินทางกลับมาได้ อาจ ด้วยการจดจําสภาพเคมีของน้ําทะเล สภาพหาดทราย และความลาดชันของชายหาดบริเวณนั้นได้อย่าง แม่นยําตั้งแต่แรกเกิด อีกทั้งในร่างกายของเต่าทะเลยังมีนาฬิกาชีวภาพและสนามแม่เหล็กที่จะเป็นเครื่อง นําทางให้เต่าทะเลเดินทางกลับมายังที่เดิมได้

นอกจากนี้ ดร.ศันสรียา วังกุลางกูร จากมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ให้ข้อมูลว่า เต่าทะเลที่ เป็นสัตว์ที่มีวิถีการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มประชากร หรือ โคโลนี (Colony) แต่ละโคโลนีมีเส้นทางการ เดินทางที่ค่อนข้างแน่นอน ดังนั้นการเดินทางกลับมาวางไข่ที่เดิมจึงเป็นเรื่องที่เป็นได้มาก นอกจากนี้ นักวิทยาศาสตร์ยังได้มีการศึกษาในระดับพันธุกรรมที่ mitochondrial DNA (mDNA) ของเต่าตนุ (Chelonia mydas) ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าถ้าเป็นเต่าทะเลต่างโคโลนีกันจะมีความแตกต่างของ ลําดับเบสอย่างน้อย 1 คู่บนสาย DNA

อีกข้อสันนิษฐานหนึ่งที่แม่เต่าทะเลเดินทางกลับมาที่ชายหาดเดิมได้ เป็นไปได้ว่าอาจมีการเดินทาง ตาม ๆ กันไป โดยมีแม่เต่าที่อายุมากและเคยเดินทางบนเส้นทางนี้มาก่อนเป็นตัวนําทาง  อย่างไรก็ตามปัจจัยที่เป็นเครื่องนําทางให้เต่าทะเลผจญภัยไปยังสถานที่ต่างๆ ได้อย่างแม่นยําดังที่ กล่าวมาข้างต้นนั้น ยังเป็นเพียงข้อสันนิษฐานที่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามีความเป็นไปได้มากที่สุด ส่วน คําตอบที่แท้จริงจะเป็นเช่นไรนั้น ก็ยังคงเป็นเรื่องที่ต้องศึกษา เพื่อแกะรอยเส้นทางของนักเดินทางไกล เหล่านี้ต่อไป

ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ เปิดให้เยี่ยมชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 0830-1700  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายกิจการพลเรือน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง โทร. 038-431477 ในเวลาราชการ

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น