เที่ยวเรือ เวลาที่ออกเรือจากท่า
1 08:00 - 09:00 น. 2 09:05 - 10:00 น. 3 10:05 - 11:00 น. 4 11:05 - 12:00 น. 5 12:05 - 13:00 น. 6 13:05 - 14:00 น. 7 14:05 - 15:00 น. 8 15:05 - 16:00 น. 9 16.05 - 17.00 น.
จองเรือโทร: 098-9326841 , 099-1869200
อ่านต่อ →
พิธีลอยอังคาร - กองการฝึกกองเรือยุทธการ ให้บริการเรือประกอบพิธีลอยอังคาร
กองการฝึกกองเรือยุทธการ ให้บริการเรือสำหรับประกอบพิธีลอยอังคารและอัฐิผู้วายชนม์ โดยเจ้าหน้าที่ทหารเรือ โทร 098-9326841 , 099-1869200 จัดกิจกรรมทางทะเล ฯลฯ
ลอยอังคาร
15258
page-template-default,page,page-id-15258,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

พิธีลอยอังคาร

กองการฝึก กองเรือยุทธการ ให้บริการเรือสำหรับประกอบพิธีลอยอังคารและอัฐิผู้วายชนม์

พิธีลอยอังคาร

ขั้นตอนในพิธีลอยอังคาร

จะมีขั้นตอนปฎิบัติ อยู่ 4 ขั้นตอน … ขออนุญาตนำเรียนเพียงย่อๆ ดังนี้

กองการฝึก กองเรือยุทธการ บริการเรือลอยอังคาร สำหรับประกอบพิธี ลอยอังคาร และอัฐิผู้วายชนม์ โดยทหารเรือ โทร 098-9326841 , 099-1869200 ลอยอังคารทะเลสัตหีบ

ขั้นตอนที่ 1 คือ การขอขมาแม่นางเรือ เพื่อนำอัฐิและอังคารลงเรือ

ลอยอังคาร

ขั้นตอนที่ 2 คือ การไหว้อังคาร

กองการฝึก กองเรือยุทธการ บริการเรือลอยอังคาร สำหรับประกอบพิธี ลอยอังคาร และอัฐิผู้วายชนม์ โดยทหารเรือ โทร 098-9326841 , 099-1869200 ลอยอังคารทะเลสัตหีบ

ขั้นตอนที่ 3 คือ การบูชาเจ้าแม่นทีและท้าวสีทันดร

ลอยอังคาร

ขั้นตอนที่ 4 คือ การลอยอังคาร

จอง ลอยอังคาร โทร.

098-9326841 หรือ 099-1869200

กองการฝึก กองเรือยุทธการ บริการเรือลอยอังคาร สำหรับประกอบพิธี ลอยอังคาร และอัฐิผู้วายชนม์ โดยทหารเรือ โทร 098-9326841 , 099-1869200 ลอยอังคารทะเลสัตหีบ

ขั้นตอนที่ 1 คือ การขอขมาแม่นางเรือ เพื่อนำอัฐิและอังคารลงเรือ

นะมัตถุ/  นาวานิวาสินิยา/  เทวตายะ/  อิมินา  สักกาเรนะ/  นาวานิวาสินิง/  เทวตัง/  ปูเชมิ/

ข้าพเจ้า/  ขอน้อมไหว้บูชาแม่ย่านางเรือ/  ผู้คุ้มครองรักษาเรือลำนี้/  ด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้

ด้วยข้าพเจ้า/  พร้อมด้วยญาติมิตร/  ขออนุญาตนำอัฐิและอังคารของ……………………….ลงเรือลำนี้/   ไปลอยในทะเล/  ขอแม่ย่านางเรือ/  ได้โปรดอนุญาต/  ให้นำอัฐิและอังคารลงเรือได้/  และได้โปรดคุ้มครองรักษา/  ให้ข้าพเจ้าและญาติมิตร/  กระทำพิธีลอยอัฐิและอังคาร/  ด้วยความสะดวกและปลอดภัย/  โดยประการทั้งปวง เทอญ

– คณะญาติมิตรนำอังคารลงเรือ

– ออกเรือไปยังจุดที่จะลอยอังคาร

ลอยอังคาร

ขั้นตอนที่ 2 คือ การไหว้อังคาร

– พิธีกรจัดเครื่องบูชาเจ้าแม่นที – ท้าวสีทันดรให้ประธาน ฯ

– ประธาน ฯ จุดเทียน 1 เล่ม และธูป ๗ ดอก ที่กระทงดอกไม้ 7 สี

กล่าวบูชา/กล่าวฝากอังคารกับเจ้าแม่นทีสีทันดร โดยประธาน ฯ กล่าวเอง หรือพิธีกรกล่าวนำ

กองการฝึก กองเรือยุทธการ บริการเรือลอยอังคาร สำหรับประกอบพิธี ลอยอังคาร และอัฐิผู้วายชนม์ โดยทหารเรือ โทร 098-9326841 , 099-1869200 ลอยอังคารทะเลสัตหีบ

ขั้นตอนที่ 3 คือ การบูชาเจ้าแม่นทีและท้าวสีทันดร

– พิธีกรจัดเครื่องบูชาเจ้าแม่นที – ท้าวสีทันดรให้ประธาน ฯ

– ประธาน ฯ จุดเทียน 1 เล่ม และธูป ๗ ดอก ที่กระทงดอกไม้ 7 สี

กล่าวบูชา/กล่าวฝากอังคารกับเจ้าแม่นทีสีทันดร โดยประธาน ฯ กล่าวเอง หรือพิธีกรกล่าวนำ

( ตั้งนะโม ๓ จบ )
นะมัตถุ/ อิมิสสัง/ มะหานะทิยา/ อะธิวัตถานัง/ สุรักขันตานัง/สัพพะเทวานัง/ อิมินา
สักกาเรนะ / สัพพะเทเว/ ปูเชมะ.
ข้าพเจ้าทั้งหลาย/ ขอน้อมไหว้บูชา/ เจ้าแม่นที/ ท้าวสีทันดร/ และเทพยดาทั้งหลาย/ ผู้สถิตคุ้มครองรักษาอยู่/ ในทะเลนี้/ ด้วยเครื่องสักการะนี้/ ด้วยข้าพเจ้าทั้งหลาย/ได้ประกอบกุศลกิจ/อุทิศส่วนบุญ/ แก่……………………/ผู้วายชนม์/ และกาลบัดนี้/ จักได้ประกอบพิธี/ ลอยอัฐิและอังคาร/ ของ………………………../พร้อมกับขอฝากไว้/ในอภิบาล/ ของเจ้าแม่นที/ ท้าวสีทันดร/ เจ้าแม่แห่งทะเล/ และเหล่าทวยเทพทั้งปวง/ ขอเจ้าแม่นที/ท้าวสีทันดร/ แม่ย่านางเรือและเทพยดาทั้งหลาย/ได้โปรดอนุโมทนา/ดลบันดาลให้ดวงวิญญาณของ……………………/จงเข้าถึงสุคติ/ ในสัมปรายภพ/ ประสบสุข/ในทิพยวิมาน/ ชั่วนิรันดร์กาลเทอญ.

ลอยอังคาร,เรือลอยอังคาร,ลอยอังคาร สัตหีบ,ลอยอังคารที่ไหนดี,พิธีลอยอังคาร,สถานที่ลอยอังคาร,ลอยอังคาร กองทัพเรือ,กองเรือยุทธการ,ลอยอังคารสัตหีบ,ลอยอังคารที่สัตหีบ,ที่ลอยอังคาร,ลอยอังคาร ฐานทัพเรือ, ลอยอังคาร

ขั้นตอนที่ 4 คือ การลอยอังคาร

เมื่อกล่าวบูชา/กล่าวฝากอังคารกับเจ้าแม่นที-ท้าวสีทันดร เสร็จแล้วพิธีกรเชิญทุกคนยืนขึ้นไว้อาลัยประมาณ 1 นาที

- ประธานฯ โยนเงินเหรียญ ( ตามสมควร ) ลงทะเล เพื่อซื้อที่ตามธรรมเนียมแล้วลงบันไดเรือทางกราบ

  ซ้าย ลอยกระทงดอกไม้  7 สีโดยใช้มือประคองค่อย ๆ วางบนผิวน้ำโดยให้ผู้ร่วมพิธีทุกคนถือ

   สายสิญจน์ด้วย

- หากกราบเรือสูงจากผิวน้ำมากเกินไป และไม่มีบันไดลงเรือ ให้ใช้สายสิญจน์ทำเป็นสาแหรก 4 สาย 

   จำนวน 2 สาแหรก คือใส่กระทงดอกไม้ 7 สี 1 สาแหรก และใส่ห่อลุ้งอังคาร 1 สาแหรกหย่อนลงไป

   ( ห้ามโยน )

- เมื่อห่อลุ้งอังคารลงสู่ผิวน้ำแล้วให้โรยดอกกุหลาบ  ธูปเทียนตามลงไปและสิ่งของสำหรับไหว้บูชาที่

   เหลือทั้งหมดก็ให้โรยตามลงไปด้วย

- เรือวนซ้าย  3  รอบ

อนุศาสนาจารย์กล่าวต้อนรับและเรียนเสนอขั้นตอนปฎิบัติต่างๆในการลอยอังคาร

อนุศาสนาจารย์กล่าวต้อนรับและเรียนเสนอขั้นตอนปฎิบัติต่างๆในการลอยอังคาร

ขอกราบขอบพระคุณ ครอบครัวและญาติของผู้วายชนม์ สำหรับคลิปวีดีโอ